Upravljanje znanjem

Opis

Znate li što sve znate kao organizacija? Jeste li svjesni svojeg neizrečenog znanja? Želite li naučiti kako organizirati i motivirati svoje zaposlenike za učinkovitim dijeljenjem znanja? Želite li učinkovito povezati one koji znaju s onima koji to znanje trebaju? Budite smart organizacija, maksimalno iskoristite i osvijestite znanje koje imate, na zadovoljstvo svih uključenih.

Ako Vas zanima kako osnažiti organizaciju putem upravljanja svojim eksplicitnim i implicitnim znanjem, dođite na seminar.

U svakoj organizaciji postoji velika količina znanja, stečenog iskustvom, radom na projektima te suradnjom sa ključnim dionicima poslovnih procesa (dobavljači, kupci, zaposleni, sekundarni izvori i sl). Ovo je znanje često nepoznato, neiskorišteno i neumreženo. Kroz uvođenje suvremenog sustava za upravljanje znanjem organizaciji će biti omogućena sistematizacija, inventura i korištenje znanja te povezivanje onih koji znaju i onih koji to znanje trebaju na brz i učinkovit način. Ovakav sustav uključuje gejmifikaciju, motivaciju 3.0, otvoren i dinamičan proces. Ovo predstavlja važan preduvjet za daljnji rast organizacije, njenog kapaciteta za apsorpcijom znanja, te osnovni korak prema učinkovitom inoviranju i povezivanju internih kapaciteta međusobno i sa zajednicom.

Ciljevi

Sudjelovanjem na ovoj radionici pripremite se za stvaranje učinkovitog sustava za upravljanje znanjem kroz upoznavanje s pristupima, alatima i metodama za ubrzanje razmjene i apsorpcije znanja u svojoj organizaciji. Ova edukacija namijenjena je svima koji žele pokrenuti duh osvještavanja vlastitog znanja u svojim organizacijama na organiziran i učinkovit način.

Sadržaj

 • Znanje kao najveći resurs organizacije
 • Vrste znanja u organizaciji; eksplicitno i implicitno
 • Dijeljenje znanja; struktura i modeli
 • Uloga ljudskih resursa i ostalih sektora u organizaciji u procesima dijeljenja znanja
 • Motivacija za dijeljenjem znanja
 • Zaposlenici kao pokretači dijeljenja znanja
 • Kreativne tehnike za poticanje dijeljenja znanja
 • Gejmifikacija i modeli dijeljenja znanja
 • Knowledge sharing – korištenje znanja i ekspertize internih resursa
 • Digitalna transformacija i knowledge sharing
 • Appreciative inquiry pristup u upravljanju znanjem u organizaciji
 • Analiza uspješnih studija slučajeva
 • Analiza suvremenih uspješnih poslovnih modela
 • Izrada roadmapa za upravljanje znanjem

Trajanje: Od 1 do 3 dana.