Project Management

Opis

Razvili ste ideju do faze projekta. Sada je potrebno upravljati provedbom projekta.

Naučite uspješno i kvalitetno upravljati projektima.

Upravljanje projektima u današnje je vrijeme jedna od najvažnijih kompetencija zaposlenika i menadžera te na tržištu postoji velika potražnja za stručnjacima koji imaju potrebna znanja i vještine iz upravljanja projektima. 

Ciljevi

Što ćete naučiti?

Kao uspješni voditelj projekta, između ostalog ćete:
• upoznati životni ciklus projekata te ulogu i odgovornost na projektima
• uočiti probleme i na temelju njih postaviti ciljeve projekata
• upoznati različite alate za planiranje projekata
• kontinuirano kontrolirati i pratiti planirane aktivnosti, troškove i rizike

Uvjerenje

Svi polaznici na kraju programa dobivaju uvjerenje koji potvrđuje njihove kompetencije za uspješno vođenje projekata.

Sadržaj

1. dio
Projekti; kako prepoznati projekt, što čini projekt
Program, portfelj, potprojekt
Uvod u upravljanje projektima
Životni ciklus projekta
PM metodologija
Kriteriji uspješnosti projekta
Uloge i odgovornosti na projektu
Vrsta organizacije i vođenje projekata

2. dio
Uloga voditelja projekta
Područja znanja i vještina voditelja projekta
Tipične pogreške u vođenju projekata
Inicijacija projekta
Identifikacija problema
Postavljanje ciljeva projekta
Analiza dionika
Pred-projektna faza
Razvoj koncepta
Metode selekcije
Projektna povelja

3. dio
Planiranje i procesi planiranja
Izrada plana upravljanja projektom
Upoznavanje sa različitim alatim za planiranje
Hijerarhijsko strukturiranje projektnih aktivnosti
WBS, mrežni dijagram
Gantogram
Kritični put
Kontrolne točke
Provedba i nadzor
Zatvaranje projekta

Trajanje: Akademija traje tri dana.