Akreditacije

Inovacijska kultura – pokazatelj uspješnih i rastućih kompanija

Culture4Innovation organizacijska akreditacija predstavlja standard kvalitete organizacijskog upravljanja idejama i inovacijama koji dodjeljuje tvrtka Cambridge Innovative System Solutions, Ltd te koji poslodavcima potvrđuje kompetencije u provođenju upravljanja idejama i inovacijama na više razina; strateški, organizacijski, procesno te u upravljanju ljudskim potencijalima.

Osim što su inovativne kompanije bitno konkurentnije, one također imaju puno veće šanse za opstanak i razvoj u kompleksnom poslovnom okruženju digitalne ere u kojoj živimo.
No, da bi u jednoj kompaniji zaista zaživjela inovacijska kultura, potrebna je sinergija različitih odjela te angažman svih uključenih.

U postupku procjene trenutne razine inovativne zrelosti uz postojeće prakse koristimo međunarodno znanstveno validiranu metodu METRICS4INNOVATION. METRICS4INNOVATION strateški je alat koji menadžmentu pruža uvid u trenutno stanje i daje preporuke za daljnji razvoj.

Preporuke se daju u 8 područja.

Nakon procjene trenutnog stanja izrađujemo plan potreban za dosizanje sljedeće razine. Kroz akreditacijski postupak osnažujemo kompaniju i činimo ju sposobnom za vitalno inoviranje.
U provođenju procesa standardizacije neophodna je suradnja svih kompanijskih sektora.

Kroz CULTURE4INNOVATION metodologiju obuhvaćene su sve faze inoviranja koje se događaju u kompaniji.

Primjenom određenih alata, metoda i pristupa kompanija postepeno gradi svoju ZONU INOVACIJA u koju uključuje sve svoje zaposlenike (Employee Driven Innovation) i vanjske dionike (Open Innovation).

Kroz program certifikacije pružamo vam podršku u istraživanju, osposobljavanju i osnaživanju razvoja vaše inovativne kulture.

Primjenom različitih modernih alata i tehnologija postignite snažnu inovacijsku kulturu i osigurajte svoju budućnost!

Učinak  

KOMPANIJA

Uspostava strateški važnih procesa inoviranja.
Uspostava organizacijskog sustava upravljanje idejama i inovacijama.
Drastično povećanje iskorištenja internih potencijala za inoviranje.
Otvaranje organizacije za ideje iz ekosustava.

ZAPOSLENICI

Motivirani zaposlenici za dijeljenje i razvoj novih ideja.
Zadovoljstvo rada u inovativnoj kompaniji.
Razvoj lojalnosti i povjerenja.

8 područja promjena

Standard Culture4Innovation

 

Kroz proces certifikacije kompanije osnažuju svoj kapacitet u 8 područja:

1. Strategija i procesi za inoviranje
2. Kultura i leadership za inovacije
3. Supkultura inovatora i stvaranje zone inovacija (Employee Driven Innovtion)
4. Otvorene inovacije (Open Innovation)
5. Usklađivanje digitalne i inovacijske transformacije
6. Design thinking za sve zaposlenike
7. Integracija, održivi razvoj i inoviranje
8. Business proces innovation – roadmap za organizaciju