O nama

Naš posao je naša strast! Vjerujemo da su svi ljudi kreativni i da je inovativnost vaša najjača valuta! Pomažemo organizacijama da prepoznaju i iskoriste svoj pontencijal za skok na novu razinu.

Našu tvrtku pokreće tim vrhunskih profesionalaca koji žive i dišu Culture4Innovation priču.

  • Dolazimo iz biznisa. Bili smo u vašim cipelama i razumijemo vaše izazove. Čvrsto vjerujemo da su inovacije vaša najjača valuta.
  • U radu koristimo autorske metodologije: Culture4Innovation, Metrics4Innovation i Culture4Gamification, validirane u međunarodnoj znanstvenoj i poslovnoj zajednici.
  • Cambridge Innovative System Solutions Ltd je kompanija čija je osnovna djelatnost upravljanje idejama i inovacijama, mjerenje i provođenje organizacijskih promjena sa ciljem uvođenja sustava inovacija, posebno otvorenih inovacija.
  • Naša je svrha učiniti organizacijsku promjenu sa ciljem uvođenja sustava upravljanja idejama i inovacijama. Naša je misija pomoći organizacijama da održivo upravljaju promjenom i koriste inovaciju kao polugu za stvaranje novih vrijednosti i rast.
  • Vjerujemo da kroz poboljšanje inovacijske sposobnosti organizacija i korištenje «state of the art» socijalnih i tehnoloških alata, možemo doprinijeti stvaranju harmonije između organizacija i društva u cjelini.
  • Naš je cilj osigurati jedinstvenu metriku (Metrics4Innovation™), posebno razvijen skup alata, za ostvarenje inovacijske kulture u organizacijama (Culture4Innovation™) te da naše znanje i metode efikasno primijenimo u poslovnoj praksi.

Naš tim

Dolazimo iz biznisa, imamo čvrsto uporište u znanosti i razumijemo kako je u vašim cipelama. Naš posao je naša strast.

Dr. Emir Džanić

Dr. Emir Džanić

Stručnjak za otvorene inovacije i organizacijsku kulturu

Snježana Šlabek

Snježana Šlabek

Stručnjakinja za upravljanje znanjem, idejama i inovacijama zaposlenika

Muhamed Ćatić

Muhamed Ćatić

Strateški savjetnik

Jeroen Mol

Jeroen Mol

Suradnik za digitalnu transformaciju i razvoj proizvoda

Mateja Popović

Mateja Popović

Suradnica za kreativne tehnike

Petra Kralj

Petra Kralj

Suradnica za psihološka mjerenja, kreativne tehnike i organizacijsku kulturu