No Game, No Gain

JEDINSTVENA AKADEMIJA ZA SVE KOJI ŽELE NAUČITI OSNOVNE ELEMENTE GEJMIFIKACIJE U POSLU

Sve o gejmifikaciji u tri dana

Od motivacijskih tehnika i strategije do dizajna konkretnog projekta.
​Postanite certificirani Praktičar gejmifikacije po metodi Culture4Gamification.
Naučite stvoriti poticajnu estetiku u poslovnim izazovima, primjenom mehanizma i dinamike gejmifikacije.

Zašto odabrati Culture4Innovation akademiju?

Omogućite zaposlenicima da osjete epski zov.
Osnažite ih kroz kreativnost i kolaboraciju.
Omogućite im osjećaj napredovanja i postignuća.
Gejmificirajte svoje poslovne izazove.

Gejmifikacija podrazumijeva upotrebu dizajna i strategija iz gejminga u poslovnom svijetu, prvenstveno za rješavanje stvarnih poslovnih situacija. Gejmifikacija je danas, u digitalno doba, postala nezaobilazan alat u komunikaciji sa zaposlenicima, klijentima, potrošačima.
Cilj ove jedinstvene akademije je polaznike upoznati s osnovnim konceptima, načinima razmišljanja, motiviranja i dizajniranja u gejmifikaciji kako bi uspješnom primjenom naučenog u poslu povećali angažiranost i uključenost svoje ciljane skupine.

Što ćete naučiti?

Na kraju No Game, no Gain akademije bit ćete sposobni izraditi kompletan gejmifikacijski plan za bilo koji projekt. Savladat ćete osnove iz estetike, dinamike i mehanike gejmifikacije. Razumijet ćete važnost i međuovisnist svih elemenata i uključnih dijelova.

Upoznat ćete se s brojnim primjerima i analizama uspješnih gejmifikacijskih sustava te inspirirati na nove podvige.

Upoznat ćete se s trendovima te najnovijim istraživanjima iz područja gejmifikacije te njihovom primjenom u biznisu.

Naučit ćete koristiti najnovije tehnologije te dizajnirati vlastite kreativne procese kroz koje ćete postići maksimalan angažman vaših zaposlenika.

Sadržaj

Modul 1: Osnove gejmifikacije
– Šo je i što nije gejmifikacija
– Teorija i elementi igre
– Ludifikacija kulture i gejmifikacija
– Tipovi igrača
– vrste aktivnosti s obzirom na tipove igrača
– držanje u „flow-u“

Modul 2: Motivacija i angažiranost
– teorije motivacije koje koristimo u gejmifikaciji
– načini primjene teorija motivacije u praksi
– što je angažiranst i kako ju postići…
– struktura i proces inoviranja
– načini uključivanja zaposlenika i zajednice

Modul 3: Strategija
– Culture4Gamification Model Canvas
– što je misija i kako ju definirati
– glavne poruke, estetika gejmifikacije
– definiranje ciljeva i izazova – mehanika i dinamika
– alati gejmifikacije; za poticanje ekstrinzične i intrinzične motivacije
– gejmifikacijske strategije
– tipovi gejmifikacije

Modul 4 – Izrada gejmifikacijskog projekta
– grupni rad

Certifikat

Svi polaznici na kraju programa dobivaju certifikat koji potvrđuje njihove 
kompetencije za uspješno vođenje projekata gejmifikacije te postaju licencirani CULTURE4GAMIFICATION PRAKTIČARI.