Employee Driven Innovation

Opis

Employee driven innovation (EDI) relativno je novi koncept koji se sastoji od niza pristupa, metoda i usmjerenih aktivnosti kojima se potiču zaposlenici unutar organizacije da svojim idejama i inovacijama pridonose rješavanju organizacijskih izazova.  Tijekom ove edukacije polaznici će se upoznati s načinima motiviranja zaposlenika na inoviranje (motivacija 3.0) te s različitim aktivnostima i načinima uspješne  izgradnje interne zone inovacija.  Polaznici će se upoznati s ključnim drajverima koji pokreću ljude na stvaranje i inoviranje te će naučiti koje alate i metode upotrijebiti, s obzirom na zrelost svoje organizacije.

Kroz pažljivo građen i uređen sustav za Employee driven innovation (EDI) organizacija će osigurati svoju dugoročnu inovativnu sposobnost i maksimalno osvijestiti  i iskoristiti svoje interne potencijale.   EDI sustav omogućit će organizaciji da prepozna i usmjeri svoje kreativce, svoju supkulturu inovatora. Kroz njihovo prepoznavanje, prihvaćanje i razvijanje  organizacija će podržati i poticati kolaboraciju, dijeljenje znanja, učenje, razvoj i raznolikost. Na taj način mijenjat će se kultura organizacije i poticati  pozitivan pristup suočavanja s izazovima.    
Kroz ovaj seminar polaznici će se upoznati s različitim metodama i pristupima u upravljanju idejama, s posebnim naglaskom na metode poticanja kreativnosti i izgradnju zone inovacija.

Ciljevi

Sudjelovanjem na ovoj radionici pripremite se za stvaranje učinkovitog sustava za upravljanje idejama koje dolaze od vaših zaposlenika kroz upoznavanje s pristupima, alatima i metodama za ubrzanje upravljanja idejama u svojoj organizaciji. Ova edukacija namijenjena je svima koji žele pokrenuti inovativni  u svojim organizacijama na organiziran i učinkovit način.

Sadržaj

 • Otkuda započeti

  • Izgradnja holističkog pristupa unutar organizacije
  • Povezanost s poslovnom strategijom
  • Leadership i inovacije
  • Izrada dizajna sustava; proces, organizacija, pravni okvir, digitalni sustav, edukacije i događaji
  • Alati i metode
  • Definiranje ciljeva i izazova

   

  Motivacija 3.0 – motivacija za kreativnost u digitalno doba

  • Što pokreće inovacije
  • Ključni drajveri za inoviranje
  • Appreciative Inquiry; pozitivan pristup
  • Storytelling
  • Gejmifikacija i upravljanje idejama u organizaciji

   

  Innovation zone

  • Osnovne funkcije
  • Kako izgraditi svoju zonu inovacija
  • Design thinking
  • Disneyeva kreativna strategija

   

  Digitalna transformacija i inovacije

  • Inovacije u hiperkontektiviranom svijetu
  • Drajveri za inoviranje u digialno doba
  • Online platforme – osnovne funkcije
  • Praćenje tijeka od ideje do projekta

   

  Employee driven innovation – kritične točke

   

  • Kreiranje izazova
  • Strukturirano i kontinuirano sakupljanje ideja
  • Kako se nositi sa puno ideja
  • Selekcija ideja
  • Kako dobiti izuzetno kvalitetne ideje
  • Tko može evaluirati ideje?
  • Nagrađivanje kreativnosti
  • Što dalje sa svim prikupljenim idejama?
  • Razvoj ideje u internim garažama
  • Rad na idejama do izrade prototipa; interne kreativne garaže

   

  Kontekst upravljanja idejama i inovacijama

  • Uspješni primjeri iz prakse
  • Mjerenje učinka nove ideje / inovacije
  • Upravljanje idejama i održivi razvoj
Trajanje: Od 1 do 3 dana.