Budućnost FMCG sektora

Budućnost FMCG sektora

U većini globalnih industrija i sektora, događaju se važne promjene koje obuhvaćaju digitalnu transformaciju organizacija, sve izraženiju usmjerenost na kupce te inovacije proizvoda i usluga. FMCG sektor je obuhvaćen ovim promjenama na do sada neviđen način, Kompanije... Opširnije
Uvođenje sustava otvorenih inovacija i kontroling

Uvođenje sustava otvorenih inovacija i kontroling

Važno je razlučiti dva odvojena procesa; proces uvođenja sustava otvorenih inovacija, od procesa provođenja inovacijskih praksi, dakle kada je sustav već uveden i proces formiran. Uvođenje sustava otvorenih inovacija u organizaciju vjerojatno je među najsloženijim... Opširnije
Pametni stvaraju zone inoviranja

Pametni stvaraju zone inoviranja

Stvaranje zone inoviranja u organizaciji upućuje na tektonske promjene u kulturi neke organizacije kojom se ona priprema na zrelu transformaciju. Zona inoviranja predstavlja prostor podrške kreativnoj snazi organizacije; on pak može biti virtualan, stvaran ili,... Opširnije
Trendovi i načini inoviranja u prehrambenoj industriji

Trendovi i načini inoviranja u prehrambenoj industriji

Inovacija u prehrambenoj industriji će vjerojatno predstavljati za korisnike jednu od najmasovnijih promjena u načinu života od pojave radio aparata ili televizora. Investiranje u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) u sektoru prehrane, a prema podacima EU komisije,... Opširnije
Igra je ozbiljna stvar, vrijeme je da se uozbiljimo!

Igra je ozbiljna stvar, vrijeme je da se uozbiljimo!

U vrijeme kada organizacije na različite načine nastoje uhvatiti korak s promjenama koje donosi digitalno doba prolazeći tako kroz izazovan period transformacije često se u tom procesu zaboravlja upravo na motivaciju ljudi. Činjenica je da se tehnologija razvija puno... Opširnije